1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Auteursrechten

Geen enkel deel van deze webpagina's mag worden gereproduceerd, opgeslagen worden in een systeem, verstuurd worden in eender welke vorm en/of met eender welk middel - elektronisch, mechanisch, via fotokopie,opname, of op welke manier dan ook - zonder de voorafgaandelijke toestemming van woundcare.be / wondzorg.be

Bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, presentatie of beelden die werden bekomen vanaf deze site te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. Ieder ander gebruik dewelke deze auteursrechten zou kunnen aanbelangen dient te worden aangevraagd. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden. Merk op dat elk product, proces of technologie in deze webpagina's beschreven kunnen onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten en hier dan ook niet zijn voorzien van een licentie.

 


 

Van de redactie

  • Verpleegkundigen , podologen, artsen en studenten:  wondzorg.be en cnc kunnen niet voorzien in stalen van wondverbanden en/of folders. Gelieve u daarvoor te wenden tot de medische firma's.

    Lees meer...link  
  • Leden die toegang willen tot het ledengedeelte kunnen dat via hun mailadres en een paswoord. Ben je uw paswoord vergeten? Stuur een mail naar info@wondzorg.be .

     

Enquête

Hoe frequent bezoekt u deze site?

 

 

 

 


  Resultaten

Voor sommige PDF-bestanden hebt u Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden: www.adobe.com

This site is powered by Joomla! (All rights reserved)