1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Beperking van de aansprakelijkheid

Woundcare.be / wondzorg.be kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze site of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze site of het gevolg zijn van het gebruik van deze site.


 

Van de redactie

  • Verpleegkundigen , podologen, artsen en studenten:  wondzorg.be en cnc kunnen niet voorzien in stalen van wondverbanden en/of folders. Gelieve u daarvoor te wenden tot de medische firma's.

    Lees meer...link  
  • Leden die toegang willen tot het ledengedeelte kunnen dat via hun mailadres en een paswoord. Ben je uw paswoord vergeten? Stuur een mail naar info@wondzorg.be .

     

Enquête

Hoe frequent bezoekt u deze site?

 

 

 

 


  Resultaten

Voor sommige PDF-bestanden hebt u Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden: www.adobe.com

This site is powered by Joomla! (All rights reserved)